NAMEN LAPL-a

V Akademiji 4 vso šolanje gledamo skozi prizmo končnega cilja. Končni cilj dovoljenja LAPL vam omogoča pilotiranje letal splošne kategorije do 2000 kg vzletne mase pri čemer ne sme biti na krovu več kot štiri osebe, vključno s pilotom.

Ampak čakaj…

A niso to skoraj vsa štiriseda letala? Da, tako je. Z LAPL(A) lahko pilotirate Panthere, Cirruse in Cessne. Zelo malo je dostopnih letal, ki jih lahko pilotirate z PPL-jem, a jih z LAPL-om ne morete. Skratka LAPL(A) je zelo funkcionalno dovoljenje, ki vam v praksi omogoča skoraj enake privilegije kot PPL(A). Če bi kdaj ugotovili, da bi radi leteli letala težja od 2000 kg oziroma z več kot 4 osebami na krovu, potem je iz LAPL(A) zelo preprost preskok tudi na PPL(A).

Praktično šolanje za LAPL(A) se v Akademiji 4 izvaja na letalu Pipistrel Virus SW 121.

SMISEL IN POT DO DOVOLJENJA?

LAPL ima smisel v dveh variantah:

 • Zaradi malenkosti ne morete pridobiti zdravniškega spričevala za PPL(A)

LAPL ima smisel, kadar ste zdravi, ampak vam zaradi kakšne manjše prirojene zdravstvene pomanjkljivosti ne uspe izpolniti zdravniškega kriterija razreda 2, ki je potreben za PPL. Dober primer tega je slabo prepoznavanje barv. Zdravniški kriterij za LAPL je nižji kot za PPL in na takšnih področjih precej bolj življenjski. V tej varianti je vaše LAPL šolanje izredno podobno šolanju PPL. Zakonsko zahtevan program za LAPL sicer opisuje, da je potrebno zgolj 30 ur šolanja, da lahko pilot-kandidat pristopi na praktični izpit. Ampak ta izpit je skoraj natanko enak praktičnemu izpitu za PPL. Naše izkušnje kažejo, da je povprečni nalet za suvereno obvladovanje praktičnega izpita med 50 do 55 urami. Za LAPL standard lahko pričakujete nalet nekje med 40 in 50 ur. Če pa ste zdravi in izpolnjujete kriterij za zdravniško spričevalo 2. razreda, je absolutno bolj smiselno pristopiti neposredno na PPL(A).

 • Že imate dovoljenje za UL in ste ugotovili, da želite več

Druga situacija, kjer ima LAPL izreden smisel je pa, če že posedujete UL dovoljenje za motorno letalo. V tem primeru je LAPL dovoljenje, ki vam bo omogočilo prestop v svet EASA dovoljenj in letal generalne kategorije. To je mogoče z relativno kratkim prešolanjem. Za Akademijo 4 je program LAPL novost, a vendar smo prepričani, da bo LAPL šolanj po tej varianti bistveno več, kot po zgoraj opisani.

V tej drugi varianti pridobivanje LAPL-a poteka takole:

 • narediti je potrebno PPL teorijo na Javni Agenciji za civilno letalstvo
 • opraviti je potrebno praktično šolanje na letalu Virus SW 121, ki traja okrog 19 ur.

Na tem mestu moramo še poudariti, da je prestop iz UL možen samo na LAPL. V primeru, da bi želeli iz UL prestopiti direktno na PPL, bi morali narediti celoten PPL tečaj (45 ur letenja). Prestop na LAPL terja pa samo 15 ur. Če bi želeli kasneje še en preskok iz LAPL na PPL je tudi to mogoče z nadaljnimi 10 urami. Torej mogoč je most priznavanja izkušenj UL-LAPL-PPL ni pa mogoč UL-PPL.

VEČ PODROBNOSTI

V primeru, da pri nas letite ALPHO in imate več kot 15 ur samostojnega naleta, je proces za pridobivanje LAPL dovoljenja predstavljen na spodnji grafiki:

Postopek za LAPL(A)

Praktično šolanje za LAPL(A) ima štiri faze.

 • BASIC FLYING – tukaj se prešolate na Virus SW 121. Če obvladate Pipistrelova letala kot so ALPHA Trainer ali UL Virus ter je vaše pilotiranje na standardu Akademije 4, potem to ne bo težka naloga.
 • SOLO FLIGHTS – tukaj greste nekajkrat samostojno na šolske kroge in v cono.
 • BASIC CROSS-COUNTRY – to je računska navigacija, kjer vse kar znate glede računske navigacije samo zvadite na glass cockpit-u Virusa SW 121. Faza vsebuje tudi dva samostojna navigacijska poleta.
 • COMPLEX CROSS-COUNTRY – vsebuje eno skupno kompleksno navigacijsko letenja z učiteljem letenja, ter samostojni prelet z dvema pristankoma na nematičnih letališčih in skupno dolžino letenja več kot 150 NM.

Nato pristopite na izpit.

Kar se tiče teorije morate opraviti vseh 9 izpitov za PPL(A) na CAA. Ti izpiti niso nič težji kot nova baza vprašanj za UL. Če imate na UL dovoljenju že vpisano Radiotelefonijo ter ICAO angleščino, se vam le-ta izpita priznata tudi za LAPL(A).

STROŠKI

Stroški se bistveno razlikujejo, če ste pri nas opravili UL dovoljenje. V tem primeru poleg potrebnega števila ur za vas zaračunamo še:

 • 160 EUR vpisa v register, kar je strošek administrativnega vodenja vaše osebne mape.
 • 15 EUR letalska knjižica, ker boste morali voditi dve knjižici. Eno za UL in drugo za LAPL nalet.
 • Kakšne X-lekcije, če boste to potrebovali

Glede na to, da ste naša stranka vam dostopa do pipistrel-online in do portala academy4.si ne bomo zaračunali, kljub temu, da boste tam dobili dostop do dodatnih tečajev.

Če se pa niste šolali pri nas za UL motorno letalo, vam bomo pa po veljavnem ceniku zaračunali še:

 • pristop na pipistrel-online
 • pristop na  portal academy4.si

VZDRŽEVANJE DVEH DOVOLJENJ

Pomembno vprašanje pri prehodu iz UL na LAPL je tudi kakšne so obveze pri vzdrževanju dveh dovoljenj. Z veseljem predstavljamo, da se večino naleta priznava medsebojno tudi za vzdrževanje dovoljenj.

Pogoji za podaljšanje so predstavljeni v sledeči tabeli:

Podaljševanje dovoljenj

Za boljšo ilustracijo lahko pogledamo dva skrajna primera:

 • Največ naleta naletite na LAPL dovoljenju. Da vzdržujeteUL dovoljenje morate opraviti zgolj še: 4 ure letenja kot vodja letala na UL letalih (Alphi) v zadnjih 24 mesecih in 45 minutni let z učiteljem na Alphi.
 • Največ naleta opravite na UL dovoljenju. Da vzdržujete LAPL morate opraviti zgolj še en polet z učiteljem letenja v trajanju 60 minut na letalu generalne kategorije (Virus).

Skratka ves nalet na ALPHI se priznava za LAPL in velik del naleta na Virusu se priznava za UL.

KAKO SE PRIJAVITI?

Če imate še kakšna vprašanja, pokličite Saša na 041-499-544 oziroma mu pišite na saso@akademija4.si

Na tečaj se pa prijavite tako, da natisnete in izpolnite tole prijavnico ter jo pošljete na info@akademija4.si

V primeru, pa da niste opravili pri nas še nobenega tečaja, pa vestno izpolnite vse potrebne štiri korake za vpis, ki so opisani tukaj.