AEROHOLD

 

Ključne točke delovanja Aeroholda so sledeče:

RAZDELITEV LETALA

V letalu je mogoče kupiti sledeče deleže:

  • PAKET A: 12,5% oziroma osmina celotnega letala
  • PAKET B: 16,7% oziroma šestina celotnega letala
  • PAKET C: 25% oziroma četrtina celotnega letala

Paketi se med seboj razlikujejo v lastniškem deležu, ki ga želite kupiti. Večji lastniški delež pomeni prednost pri rezervacijah letala, prav tako pa je nakup večjega deleža ugodnejši.

Vsak paket ima tudi vnaprej določeno kvoto ur letenja po močno znižani ceni. Večji kot je paket, večja je kvota teh ur.

VSTOP V IN IZSTOP IZ LASTNIŠTVA LETALA

Model Aeroholda je zasnovan, da je vstop v lastništvo in izstop iz lastništva zelo prilagodljiv.

Vstop v lastništvo poteka tako, da se podpiše pogodba, v kateri kupujete delež letala in v kateri so definirani vsi pogoji ter medsebojne obveznosti. Pogodba je za vse lastnike enaka, razlikuje se zgolj glede paketov. To zagotavlja, da so razmerja med lastniki letala vedno urejena in enakopravna.

V primeru izstopa, Aerohold poišče kupca ali pa samo podjetje odkupi delež letala. Cena deleža se določi ob izstopu, za osnovo pa se vzame amortizirana vrednost deleža letala po vnaprej določenem modelu. Delež lahko prodate tudi po hitrem postopku pred iztekom pogodbe. Aerohold vam garantira, da bo delež odkupil v roku in formuli za ceno, določenem v vašem paketu.

STROŠEK URE LETENJA

Strošek letenja je sestavljen iz dveh delov. Redni mesečni strošek, ki ga plačujete celotno dobo lastništva deleža, pokriva fiksne stroške letala, ki so neodvisni od dejanskega letenja. Strošek vsake ure letenja pa je namenjen pokrivanju stroškov letenja. Večji kot je paket oziroma, večji je redni mesečni strošek.

Poleg rednega mesečnega stroška se konec meseca obračuna še dejanski nalet. Obračun dejanskega naleta pokriva zgolj direktne stroške ure letenja, kot so gorivo in vzdrževanje. Zato je ta cena ure letenja močno znižana – tipično prepolovljena. Kot smo že omenili ima vsak paket ima tudi vnaprej določeno kvoto ur letenja po močno znižani ceni. Večji kot je paket, večja je kvota teh ur.

PRIHODKI IZ LETALA

Najbolj ugoden je nakup deleža letala na vaše podjetje ali s.p., ki je zavezanec za DDV. Letalo, ki ga upravlja Aerohold ustvarja tudi prihodke, ki se obračunajo enkrat letno. Tako postane nakup deleža letala davčno upravičen.

VAS ZANIMA VEČ?

  • Bi želeli več informacij kako postanete delni lastnik?
  • Bi želeli Aeroholdu prepustiti upravljanje svojega letala?
  • Razmišljate o nakupu lastnega letala in se vam zdi pot preko Aeroholda veliko bolj smiselna?

V vsakem primeru nam prosim pišite in z veseljem se bomo dogovorili za sestanek.