Portal academy4.si je orodje, ki vam olajša osvajanje letalske teorije ter pripravo na teoretične izpite na Agenciji za civilno letalstvo. Portal je naslednik zelo uspešnega portala teorija.si in je nastal kot odgovor na čedalje večje izzive sodobnega letalskega šolanja.

Osnovni namen portala je kvalitetno osvajanje letalskega teoretičnega znanja, ki je prilagojen življenjskemu stilu sodobnega pilota. Academy4.si domuje na medmrežju, kar pomeni, da vam je celotna vsebina dostopna kadarkoli in kjerkoli se lahko povežete na splet. To vam omogoča časovno in prostorsko neodvisnost. Sami lahko diktirate svoj študij.