Zakonsko predpisani zdravstveni pogoji za pridobitev Dovoljenja pilota ULN so podani v Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah.

32. člen pravilnika določa za pilote enake zdravstvene pogoje kot za voznike motornih vozil kategorije B, kar se izkaže z veljavnim vozniškim dovoljenjem ali zdravniškim spričevalom.

Skratka, če imate veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, avtomatično izpolnjujete zdravstveni kriterij za pilotiranje UL naprav.

VENDAR, upravljali boste letalnike, ki dosegajo hitrosti do 300 km/h, izpostavljeni boste velikim spremembam višine in nasploh boste telo obremenjevali bolj, kot pri npr. vožnji avtomobila. Zato lahko vodstvo Akademije od vas zahteva, da pred vpisom opravite letalski zdravniški pregled 2. kategorije.

Ta pregled je enostaven in hiter. Nekateri diskvalifikacijski kriteriji so:

  • epilepsija,
  • huda sladkorna bolezen,
  • huda obolenja srca, ožilja ali dihalnega sistema,
  • kratkovidnost, ki presega dioptrijo -6 na prvem pregledu,
  • barvna slepota.

Letalski zdravniški pregled se opravi pri zdravnikih, ki so pooblaščeni za opravljanje teh pregledov. Seznam je na tej povezavi.

Še vedno pa lahko strokovni svet Akademije pri specifičnih zdravstvenih stanjih, ki ne ogrožajo varnosti letenja, pilota-učenca sprejmejo na šolanje samo z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B.

Obstajata pa dve relativno strogi omejitvi pri letenju letal UL kategorije:

  • Pilot, ki leti Pipistrelova letala družine Sinus/Virus/ALPHA, skoraj ne more biti višji od 185 cm.
  • Pilot, ki leti katerakoli UL letala, ne sme biti bistveno težji od 100 kg.

Če ste malo starejše generacije, imate zagotovo vtis, da mora biti pilot popolnoma zdrav. Ta konstrukt izvira iz časov SFRJ in selektivnega zdravstvenega postopka pred sprejemom na vojaško letalsko akademijo.

Takratno vojaško letalstvo je pri preobilici kandidatov za poklic vojaškega pilota zdravstveni kriterij postavilo nenormalno visoko, ker so namensko izbirali zgolj najboljši genski material. Iz tega obdobja tudi izhajajo pravila, da ”pilot ne sme imeti niti ene zalivke” in podobne.

V naši katedri učiteljev letenja so tudi piloti, ki so kratkovidni, ki imajo povečan krvni tlak, ki so prestali težke bolezni. Za pilotiranje je potrebno biti normalno zdrav.