V idealnem scenariju bi pilot-učenec svoje časovne in finančne plane prilagodil tako, da bi računal na letenje v letalni sezoni, ki v Akademiji doseže vrhunec od aprila do septembra. Takrat je vreme najlepše in dnevi so najdaljši.

Idealno bi bilo, da bi lahko pilot-učenec v tem obdobju računal z letenjem enkrat tedensko oz. enkrat na dva tedna. Takšen tempo napredovanja je optimalen.

Priporočljivo je, da se Dovoljenje pilota ULN pridobi v dveh letalnih sezonah. V prvi se opravi 1. faza in 2. faza , kot je prikazano na diagramu Za začetnike, v drugi pa 3. faza in pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru.

Z veliko truda se da Dovoljenje pilota ULN pridobiti tudi v eni letalni sezoni.

Pomembno:

Akademija ne omejuje trajanja šolanja. Naš temeljni princip je, da ustvarjamo okolje, kjer lahko vsakdo izživi svoje sanje o letenju in pilotiranju.

Tako lahko vsak pilot-učenec šolanje prekine kadarkoli in za karšnokoli obdobje.

Svetujemo le, da pilot-učenec ne pristopi k šolanju, če nima rezerviranega časa in financ za prvih pet ur letenja, ki so kritične za formiranje osnovnih navad in spretnosti. Teh pet ur je zato izredno dobro odleteti relativno skupaj.