V Akademiji 4 smo zasnovali naš odgovor na zgoraj naštete težave in izzive na sledečih ključnih točkah:

Čas učiteljev letenja in kadrov letalske šole je dragocen. Zato mora biti porabljen za pripravo-letenje-analizo. Teoretično šolanje mora biti na avtopilotu.

Teoretično šolanje je lahko poenoteno za vse letalske šole. Nima smisla, da imamo v majhni Sloveniji 40 različnih teoretičnih tečajev. Nima smisla, da se kandidati odločajo med šolami tudi na podlagi boljše/slabše, hitrejše/bolj temeljite, lažje/težje teorije.

Teorija mora biti relevantna in ne razdrobljena po predmetih, ki med seboj niso povezani. To je ključni element, ki nas ločuje od drugih teoretičnih portalov in učbenikov. Ustvarjamo teoretični tečaj, ki bo vezan na letenje in ne na predmete.

Osnovni koncept je, da bo kandidat teorijo obdelal v desetih študijskih etapah. Te etape so vezane na stopnjo praktičnega šolanja.

Tako bomo vsak predmet razbili na deset etap glede na to katero temo kandidat v tistem trenutku potrebuje. Zakonodajo npr. ne bomo začeli z Čikaško konvencijo, ampak bomo začeli s tem kaj je PPL, kdo ga izdaja in kaj je to EASA. V naslednji fazi, ko se začne letenje, bomo povedali nekaj o letališčih in pravilih SERA. Ko kandidat obvlada osnovne manevre ga poučimo o pravilih srečanja in tako dalje.

Skratka – kandidat dobiva teorijo vezano na praktično šolanje. S tem predvidevamo, da v veliki meri rešimo težavo motivacije za učenje in povečamo efektivnost le-tega.

Naša teorija ne bo razbita – ampak bo relevantna za vaje v zraku.

Teorijo se bodo kandidati učili preko internetnega portala, ki deluje na računalnikih, telefonih, tablicah… Ta način je primeren, ker omogoča, da se kandidati učijo teorijo kadarkoli in kjerkoli, dokler imajo internetno povezavo. Hkrati je pa to primeren način učenja za prihajajočo digitalno generacijo, ki so se itak ”rodili” s telefonom v roki.