Informativni let

DOBRODOŠLI V SVET LETALSTVA!

Vizija naše letalske šole je, da vsakomur, ne glede na njegove ali njene zmožnosti (fizične, časovne, finančne) omogočimo (vsaj kratek) izlet v neverjeten svet letenja in pilotiranja.

V tem trenutku vam lahko Akademija ponudi osnovno šolanje za

    • pridobitev Dovoljenja pilota ultralahkega letala – ULN
    • pridobitev EASA dovoljenja za športnega pilota letala – PPL(A)
licence

ULN dovoljenje (L) in EASA dovoljenje (D).

Imetnik dovoljenja pilota ULN/PPL(A) ima s tem dovoljenjem pravice in odgovornosti.

Najbolj pomembna pravica je, da lahko s tem dovoljenjem samostojno upravljate z letalom. Vaša odgovornost oz. dolžnost je, da to počnete v skladu z vsemi pravili letenja, zakonodajo, ki ureja zračni promet, in omejitvami specifičnega letala.

Kaj je sploh ultralahka letalna naprava?

Ultralahka letalna naprava je lahko letalo, jadralno letalo, motorni zmaj, giroplan ipd. Vsem tem letalnim naprav je skupno to, da morajo biti njihove mase majhne. Za ultralahko letalo to pomeni, da dvosedežno letalo ne sme presegati 600 kg največje vzletne mase. Tako je letalo, ki ima največjo vzletno maso 550 kg, ultralahko letalo in ga lahko upravlja pilot z Dovoljenjem pilota ULN. Letalo, ki ima največjo vzletno maso 700 kg, pa spada že v splošno kategorijo in ga lahko upravlja pilot z dovoljenjem, ki je izdano v skladu z evopskimi PART-FCL standardi. To so licence LAPL, PPL, CPL, ATPL (pilot lahkih letal, zasebni pilot, poklicni pilot, prometni pilot).

Dovoljenje pilota ULN/PPL(A) lahko pridobite samo v registrirani letalski šoli. Vsaka takšna letalska šola mora izpolnjevati določene pogoje glede letal, osebja in postopkov in mora dovoljenje za delo podaljševati vsako leto z rednim letnim pregledom, ki ga izvede Javna agencija za civilno letalstvo.

Sam proces šolanja se prične z zbiranjem informacij (to počnete sedaj), nato sledi vzpostavitev kontakta s šolo in informativni polet. Nadaljnji proces šolanja je prikazan na spodnjem diagramu.

Proces šolanja v Akademiji 4

* za aktualno ceno ure letenja glede na tip letala in oddelek Akademije si oglejte stran Cenik.

Zagotovo se vam porajajo še dodatna vprašanja. Vsaj nekaj odgovorov nanje boste našli na strani Pogosta vprašanja.

Sedaj, ko ste seznanjeni z osnovnim procesom šolanja, vas prosimo, da se napotite na stran pipistrel-online.com, kjer boste videli, kako poteka e-učenje teoretičnega znanja.

Če vam je naš pristop všeč, se dogovorite za informativni polet. Kontaktirajte nas!